Nasze inspiracje
Filozofia „win-win”

Nieustannie wsłuchujemy się w sygnały, które daje nam rynek, by potem w twórczy sposób je przetwarzać, wyciągać wnioski i tworzyć koncepcje rozwojowe. Przede wszystkim w taki sposób budujemy swoje motywacje i zaangażowanie, a w konsekwencji i wartość firmy. Analizujemy swoje działania, a potem racjonalizujemy i uefektywniamy je, by robić jeszcze lepiej to, co już robimy. Skupiamy się na profesjonalizacji działań i doskonalimy kulturę organizacyjną, by móc oferować klientom jak najlepsze doświadczenie produktów i usług – a w szerszym ujęciu: doświadczenie naszej marki.

Uważnie wczytujemy się w opinie klientów, by poznawać ich potrzeby i wchodzić z nimi w dialog. Zależy nam na budowaniu RELACJI. Relacji opartych na wzajemnym szacunku i na partnerstwie, gdzie obie strony – klient i dostawca – spotykają się, by zrealizować swoje potrzeby w duchu porozumienia. W takim modelu biznesowym klient otrzymuje satysfakcjonujący go produkt i/lub usługę, a SALVADA wynagrodzenie.

Wszystko odbywa się w ramach etycznych negocjacji i opiera się o konsensus. Obie strony są wygrane („win-win” / „wygrany-wygrany”). Czysty partnerski układ handlowy – stary jak świat, jak cywilizacja. Dodatkowo – by tym bardziej budować poczucie satysfakcji – na każdym etapie obsługi służymy profesjonalnym, merytorycznym i zindywidualizowanym doradztwem, które ma umożliwiać najpełniejszą realizację założeń danego przypadku.

Zapraszamy do rozmowy!
KONTAKT Z DORADCĄ Zapraszamy do rozmowy!
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!