WYNAJEM OGRODZEŃ BUDOWLANYCH

Zabezpieczenie systemowym ogrodzeniem tymczasowym inwestycji budowlanej, robót drogowych, przestrzeni przemysłowych czy wydarzeń o charakterze masowym nie oznacza wcale, że ogrodzenie trzeba kupować. Dostępną opcją jest również jego wynajem, czyli czasowe wykorzystanie ogrodzeń należących do wyspecjalizowanej firmy w zamian za czynsz, czyli – zwykle miesięczną – opłatę. Jest to niezwykle korzystna opcja zwłaszcza w przypadku konieczności ogrodzenia dużego terenu, na niezbyt długi czas. Z jednej strony zakup ogrodzenia tymczasowego sprawia, że staje się ono majątkiem firmy, którym może ona dowolnie dysponować. Z drugiej – jak każdy składnik majątku – wymaga dobrego zarządzania, by przynosić zyski zamiast strat. A to oznacza wzięcie odpowiedzialności także za odpowiednie przechowywanie, transport, montaż, demontaż oraz ewentualny zbyt.

Wybór wynajmu ogrodzenia, to jednoczesne skorzystanie z wiedzy, doświadczenia i szerokiej oferty przęseł należących do zewnętrznego podmiotu w zamian za stałą, przewidywalną opłatę. Różnorodność projektów inwestycyjnych, ich zakresu, czasu trwania, specyfiki przestrzennej – sprawiają, że nawet dla dużych i intensywnie działających firm budowlanych ogrodzenia wynajmowane mogą stanowić atrakcyjne uzupełnienie ich własnych zasobów.

Zalety wynajmu ogrodzeń tymczasowych:

1. Asortyment

Każda inwestycja, czy wydarzenie wymagają zastosowania różnych rodzajów wygrodzeń: przęseł ażurowych, przęseł pełnych oraz barier ostrzegawczych stalowych lub PCV. W wyspecjalizowanej firmie o bogatej ofercie można dobrać ich ilości precyzyjnie do potrzeb danego projektu.

2. Koszty

Wynajem zwykle jest tańszy niż zakup, gdyż eliminuje wydatki związane z magazynowaniem, czy niewłaściwym doborem rodzaju ogrodzeń do danej sytuacji. Poza tym opłaty ponosi się tylko w czasie trwania inwestycji czy danego wydarzenia.

3. Płynność finansowa

Zakup ogrodzeń związany jest z dużym, jednorazowym wydatkiem, bądź zaciągnięciem kredytu i ponoszeniem dodatkowych opłat z tego tytułu. Istnieje oczywiście możliwość późniejszej ich sprzedaży, jednak to również wymaga dodatkowego czasu i zaangażowania. W przypadku wynajmu mamy do czynienia jedynie ze stałą, cykliczną opłatą, której wysokość i czas trwania są z góry znane.

4. Elastyczność

Zmiana zakresu umowy najmu ogrodzeń tymczasowych, czyli zwiększenie lub zmniejszenie ilości przęseł budowlanych lub zmiana ich rodzaju są zdecydowanie łatwiejsze i mniej kosztowne niż ma to miejsce w przypadku ogrodzeń zakupionych na własność.

5. Kontrola

Wynajem pozwala również na lepszą kontrolę kosztów, gdyż umożliwia ich precyzyjne przyporządkowanie do konkretnej inwestycji czy przedsięwzięcia, a tym samy lepszą ocenę ich opłacalności.

6. Satysfakcja

Stosowanie w ramach wynajmu systemowych rozwiązań z zakresu ogrodzeń tymczasowych - zarówno przęseł budowlanych, jak i barier ochronnych - daje inwestorowi pewność właściwego zabezpieczenia placu budowy zgodnie z prawnymi regulacjami i wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy.
WYNAJEM - JAK ZAMÓWIĆ?
Aby wynająć ogrodzenie tymczasowe, wystarczy skontaktować się z nami telefonicznie bądź wysłać zapytanie ofertowe lub odwiedzić jeden z naszych oddziałów. Resztę już załatwią nasi Przedstawiciele.

Do szybkiego przygotowania wyceny potrzebujemy informacji na temat szacowanego terminu wynajmu, ilości (najlepiej w metrach bieżących) oraz miejsca realizacji. Po otrzymaniu każdego zapytania kontaktujemy się z Klientem w celu precyzyjnego rozpoznania potrzeb. Następnie na poziomie oferty dobieramy optymalne ogrodzenie tymczasowe z niezbędnymi akcesoriami i przygotowujemy wycenę.

Na każdym etapie służymy pomocą i radą. Jesteśmy po to, by rozwiązywać problemy Klientów! Pamiętaj, że obok wynajmu ogrodzeń świadczymy również usługi montażu / demontażu, dostawy i brandingu (systemowe tabliczki firmowe, banery reklamowe, tablice informacyjne).

KONTAKT Z DORADCĄ Zapraszamy do składania zapytań!
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!